Kort eller lang stamme på motoren?

Måling på båten:

Du måler fra der du sitter motoren medpå speilet på båten.
Også måler du ned til bunnen, altså det nederste punktet på bunnen. Kjølen skal ikke tas med i beregningene.
Måling av motoren: På motoren skal du måle fra der du sitter motoren nedpå til kavitasjonsplaten (den platen som er over propellen).

Kort = 38 cm
Lang = 52cm
Ekstra lang = 64 cm

Ved montering av motor, skal kavitasjonsplaten være 0 – 2,5 cm under det nederste punket på bunnen. Kjølen skal ikke tas med i beregningene.